Hyvän työelämän jäljillä – Sairaanhoitajana lastensuojelussa

Hyvän työelämän jäljillä – Sairaanhoitajana lastensuojelussa

Yksi työhyvinvointiin merkittävästi vaikuttava tekijä on osaaminen ja moniammatilliset ja -taustaiset työryhmät, joissa ongelmanratkaisu on tehokkaampaa. Perhetyön yksikkö Haikaranpesässä työskentelee sairaanhoitaja Riku, jonka monipuolinen työ- ja elämänkokemus on...
Hyvän työelämän jäljillä: Uuden työntekijän perehdytys

Hyvän työelämän jäljillä: Uuden työntekijän perehdytys

Työhön perehdytys ja sen kehittäminen on olennaista monesta syystä. Kunnolliseen perehdytykseen on varattu riittävästi aikaa ja vältetään informaatioähkyä. Uransa alussa olevien työntekijöiden vaikutus työyhteisön kehittämiseen koetaan Lehmuskolossa tärkeänä. Yleensä...

Hyvän työelämän jäljillä

Viime aikoina on puhuttu sosiaali- ja terveysalan henkilökuntavajeesta ja henkilökunnan pysyvyys on haaste monelle alamme työnantajalle. Lehmuskolossa olemme pohtineet ja keskustelleet henkilökunnan kanssa, miten työpaikka voi lisätä henkilökuntansa työkykyä ja...
Hyvinvointiviikko Metsämaalla

Hyvinvointiviikko Metsämaalla

Hyvinvointiviikko järjestetään Lehmuskolon Itsenäistymiseen valmentavassa yksikössä Metsämaalla ensimmäistä kertaa viikolla 11. Teemana on jaksaminen. Viikko on lasten yhteiseen hyvinvointiin keskittyvä tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda hyvinvointi näkyväksi...
Vierivä kivi ei sammaloidu

Vierivä kivi ei sammaloidu

Lehmuskolo on perustettu tukemaan, turvaamaan ja auttamaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Ensimmäinen lastenkotimme Jukola avasi ovensa 2002 ja tänä päivänä Lehmuskolossa lastensuojelun sijaishuollon palveluita tarjoavat Jukolan lisäksi lasten- ja nuortenkoti...