Hyvän työelämän jäljillä – Mielekäs vapaa-aika, mielekäs työ

Hyvän työelämän jäljillä – Mielekäs vapaa-aika, mielekäs työ

Työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on joskus haasteellista, mutta parhaimmillaan vapaa-ajan harrastukset lisäävät omaa jaksamista ja työn mielekkyyttä. Lehmuskolo kannustaa työntekijöitään liikkumaan, harrastamaan ja viettämään perheiden ja ystävien kanssa aikaa....
Hyvän työelämän jäljillä – Sairaanhoitajana lastensuojelussa

Hyvän työelämän jäljillä – Sairaanhoitajana lastensuojelussa

Yksi työhyvinvointiin merkittävästi vaikuttava tekijä on osaaminen ja moniammatilliset ja -taustaiset työryhmät, joissa ongelmanratkaisu on tehokkaampaa. Perhetyön yksikkö Haikaranpesässä työskentelee sairaanhoitaja Riku, jonka monipuolinen työ- ja elämänkokemus on...
Hyvän työelämän jäljillä: Uuden työntekijän perehdytys

Hyvän työelämän jäljillä: Uuden työntekijän perehdytys

Työhön perehdytys ja sen kehittäminen on olennaista monesta syystä. Kunnolliseen perehdytykseen on varattu riittävästi aikaa ja vältetään informaatioähkyä. Uransa alussa olevien työntekijöiden vaikutus työyhteisön kehittämiseen koetaan Lehmuskolossa tärkeänä. Yleensä...