Työharjoittelu Toukolassa 22.2-28.3.2021

Työharjoittelu Toukolassa 22.2-28.3.2021

Opiskelen Satakunnan Ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Nyt minulla on meneillään lasten ja nuorten hoitotyön työharjoittelu. Aloitin työharjoitteluni Toukolassa yllätyksenä. Minun piti alun perin mennä työharjoitteluun Metsämaan puolelle, mutta koska siellä oli...
Miten huolehdin työhyvinvoinnista

Miten huolehdin työhyvinvoinnista

Minulle on erityisen tärkeää, että työntekijät viihtyvät työssään. Työ Toukolassa voi olla varsinkin henkisesti välillä todella kuormittavaa. Yksikön johtajana minun on reagoitava siihen, miten minä pystyn taholtani auttamaan työntekijöitä jaksamaan töissään. Se on...
Opiskelijan kokemuksia Lehmuskolon yksiköistä

Opiskelijan kokemuksia Lehmuskolon yksiköistä

Toinen työhyvinvointiviikon blogiteksti käsittelee 24-vuotiaan sosionomiopiskelijan kokemuksia kolmessa Lehmuskolon yksikössä suoritetuista kolmesta eri työharjoittelusta. Olen 24-vuotias sosionomiopiskelija Linda Rosu Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Suuntaudun...
Pienellä porukalla suurella sydämellä

Pienellä porukalla suurella sydämellä

Frederick Douglass sanoi: ”on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.” Olen Douglassin kanssa täysin samoilla linjoilla ja sen vuoksi olenkin päätynyt työskentelemään Suomen ainoassa lastensuojeluyksikössä, joka on suunniteltu alaikäisinä...
Lyhytterapeuttinen KOMPAKTI-palvelu käynnistyy Lehmuskolossa

Lyhytterapeuttinen KOMPAKTI-palvelu käynnistyy Lehmuskolossa

Osana SOS UP-avopalveluja käynnistämme elokuussa 2020 uuden lyhytterapeuttisen KOMPAKTI-palvelun. KOMPAKTI on 1-10 käyntikertaa käsittävä lyhytterapeuttinen interventio, jossa sovelletaan hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT, ACT) sekä ratkaisukeskeisen terapian...
Lapsi, perhe, Lehmuskolo – yhdessä kohti tasapainoista arkea

Lapsi, perhe, Lehmuskolo – yhdessä kohti tasapainoista arkea

Tervetuloa Lehmuskolon uusille kotisivuille! Otsikkoni jäi pois uusilta kotisivuiltamme, koska katsoimme, että se sopii uuteen blogiin mainiosti. Pidän tärkeänä, että työmme fokus ei katoa arjen tohinoissa. Minulle on tärkeää, että työmme ei saa muuttua vuosien...
Ympäristökasvatus kasvattaa myös aikuisia

Ympäristökasvatus kasvattaa myös aikuisia

Ilmastonmuutos on puhuttanut paljon viime aikoina ja yhteisestä ympäristöstämme huolehtiminen on noussut yhteiskunnan tärkeimmiksi tavoitteiksi. Haluamme Lehmuskolossa omalta osaltamme kantaa yhteiskuntavastuuta ja edistää kestävää kehitystä, mikä näkyy muun muassa...