SOS UP -avopalvelut

Jälkihuollon ammatillinen tukihenkilötyö

Jälkihuollon asiakkaana olevalle nuorelle nimetään oma tukihenkilö, joka auttaa ja tukee sijaishuollosta kotiutuvaa tai itsenäistä elämää aloittelevaa nuorta tasapainoisen arjen saavuttamiseksi. Toiminnan kesto, sisältö sekä tavoitteet pohjautuvat palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittuun asiakassuunnitelmaan. SOS UP –avopalveluiden jälkihuoltotyössä pidämme tärkeänä sopivan tukihenkilön löytämistä kullekin asiakkaallemme, jolloin nuoren sitoutuminen tapaamisiin on helpompaa ja työskentely vaikuttavampaa.

Jälkihuollon tavoitteena on löytää nuoren kanssa keinoja, joiden avulla hän kykenee omatoimisesti huolehtimaan opiskelustaan/työstään, sosiaalisista verkostoistaan, taloudestaan ja arjen sujumisesta sekä omasta hyvinvoinnistaan.  Nuorta autetaan turvallisen arjen ja kodin rakentamisessa sekä tulevaisuuden kannalta tärkeiden ja tukea antavien sosiaalisten verkostojen ylläpitämisessä ja luomisessa. Jälkihuoltotyössä huomioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilanne sekä tarpeet. Työskentelyn vaikuttavuutta ja asetettuihin tavoitteisiin pääsyä arvioidaan säännöllisesti ja nuoren ääntä tuodaan kuuluviin osallistavan raportoinnin kautta.

Jälkihuollon ammatillista tukihenkilötyötä tekevät SOS UP -tiimiläiset:

Olli Koski
lähihoitaja
neuropsykiatrinen valmentaja
040 0168 597

Sanna Salonen
sosionomi (AMK)
040 176 4445

Laura Nylund
sosionomi (AMK)
erityistason seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
040 5801 410

Harri Liljanko
lähihoitaja
neuropsykiatrinen valmentaja
040 5801 429

Emmi Suonpää
sosionomi (AMK)
040 8388 183

Outi Lehtiö
sosionomi (AMK)
eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja-opiskelija
044 0530 147

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445