SOS UP -avopalvelut

Jälkihuolto

Jälkihuollon asiakkaana olevalle nuorelle nimetään oma tukihenkilö, joka auttaa ja tukee sijaishuollosta kotiutuvaa tai itsenäistä elämää aloittelevaa nuorta tasapainoisen arjen saavuttamiseksi. Toiminnan kesto, sisältö sekä tavoitteet pohjautuvat palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittuun asiakassuunnitelmaan. SOS UP –avopalveluiden jälkihuoltotyössä pidämme tärkeänä sopivan tukihenkilön löytämistä kullekin asiakkaallemme, jolloin nuoren sitoutuminen tapaamisiin on helpompaa ja työskentely vaikuttavampaa.

Jälkihuollon tavoitteena on löytää nuoren kanssa keinoja, joiden avulla hän kykenee omatoimisesti huolehtimaan opiskelustaan/työstään, sosiaalisista verkostoistaan, taloudestaan ja arjen sujumisesta sekä omasta hyvinvoinnistaan.  Nuorta autetaan turvallisen arjen ja kodin rakentamisessa sekä tulevaisuuden kannalta tärkeiden ja tukea antavien sosiaalisten verkostojen ylläpitämisessä ja luomisessa. Jälkihuoltotyössä huomioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilanne sekä tarpeet. Työskentelyn vaikuttavuutta ja asetettuihin tavoitteisiin pääsyä arvioidaan säännöllisesti ja nuoren ääntä tuodaan kuuluviin osallistavan raportoinnin kautta.

SOS UP -avopalveluissa jälkihuoltoa toteuttavat kokeneet lastensuojelun ammattilaiset.

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi
Asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
044 533 5701