SOS UP -avopalvelut

miniKOMPAKTI-valmennus

MiniKOMPAKTI on joustavan mielen taitojen valmennusta. Työskentelyn tavoitteena on saada aikaan käyttäytymisen muutoksia, jotka vievät valmennettavaa kohti elinvoimaisempaa, merkityksellistä elämää. Valmennus soveltuu laajasti eri elämänalueille silloin, kun ongelmat eivät vielä ole kovin isoja. Aiheena voi olla esimerkiksi stressi-, masennus-, ahdistus- tai uupumusoireilu, parisuhde- ja päihdeongelmat, vanhemmuuden haasteet, itsetunto tai elämäntapamuutokset.

Työskentely on käytännönläheistä, tasavertaista, aktiivista tiimityöskentelyä valmentajan kanssa. Aluksi etsitään vastausta kysymykseen, mikä on sinulle aidosti ja oikeasti tärkeää valitulla elämänalueella. Sen jälkeen aloitetaan mielen kuntosaliharjoittelu. Emme niinkään keskustele ongelmista tai tunteista vaan harjoittelemme taitoja, jotka mahdollistavat kulkemisen tärkeää kohti. Kuntosalin tärkeimpiä laitteita ovat ajatusten, tunteiden ja muistojen vaikutusvallan pienentäjä, tunteiden hyväksyjä, nykyhetkeen palauttaja sekä tärkeille teoille sitouttaja.

MiniKOMPAKTI on hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin perustuva viiden tapaamisen (á 60min) mittainen jäsennelty ja kokemuksellinen mielen taitovalmennus. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) kuuluu kognitiivisen käyttäytymisterapian kolmanteen aaltoon.  HOT menetelmiin pohjautuvista lyhyistä väliintuloista on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Jo 4–8 käyntikerran ohjelmilla on saatu pysyviä tuloksia esimerkiksi masennuksen ja uupumuksen hoidossa.

Valmennuksessa harjoitellaan keskeisiä joustavan mielen taitoja, joilla on tutkimusten mukaan eniten vaikuttavuutta henkilön psyykkiseen hyvinvointiin. Valmennuksen tavoitteena on auttaa asiakasta etenemään kohti itselleen tärkeitä asioita silloinkin, kun hän on vaikeiden, jopa tuskallistenkin tunteiden ja ajatusten ympäröimänä. Valmennus on myös mahdollista toteuttaa etäyhteyden välityksellä. Yhden käyntikerran hinta on 40€.

Ajan miniKOMPAKTIIN voi varata joko varausjärjestelmän kautta tai ottamalla yhteyttä Sanna Saloseen 040 176 4445 tai sanna.salonen@lehmuskolo.fi.

MiniKOMPAKTI-valmennusta toteuttavat Lehmuskolon psykoterapeuttien kouluttamat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilla on vuosien kokemus auttamistyöstä.

Tutustu miniKOMPAKTI-osaajiimme(klikkaa kuvaa):

Sanna

Harri

Arttu

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
044 533 5701
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445