SOS UP -avopalvelut

Neuropsykiatrinen perhevalmennus

Neuropsykiatrinen perhevalmennus on tarkoitettu perheille, joissa yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä on neuropsykiatrisia häiriöitä tai muita toiminnanohjauksen vaikeuksia. SOS UP -avopalveluiden nepsy-perhevalmennus on tehokasta ja tavoitteellista työparityöskentelynä toteutettavaa työtä, jonka vaikuttavuus perustuu rinnakkain kulkevaan, tarkkaan strukturoituun, psykoedukatiiviseen vanhempainohjaukseen sekä lapsen/nuoren kanssa toteutettavaan nepsy-valmennukseen. Valmennuksen aikana perheenjäsenet saavat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja toiminnanohjauksen vaikeuksien syistä, sekä toiminnanohjauksen taitojen kehittymisestä. Valmennuksessa perhe saa käyttöönsä runsaasti konkreettisia työkaluja arjen sujuvuuden helpottamiseksi, sekä ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Nepsy-perhevalmennuksessa uusia, toimivia toimintatapoja juurrutetaan perheeseen ja koko perheen kesken järjestettävillä valmennuskerroilla arvioidaan yhdessä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Perhevalmennus on kestoltaan 12 viikkoa. Mahdollisesta jatkotyöskentelystä sovitaan valmennuksen päättävässä loppupalaverissa.

Neuropsykiatrista perhevalmennusta SOS UP -avopalveluissa toteuttavat:

Sanna Salonen
sosionomi
strategiaohjaaja
040 176 4445

Harri Liljanko
neuropsykiatrinen valmentaja
lähihoitaja
040 5801 429

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445