SOS UP -avopalvelut

Perhearviointi

Perhearviointi on läpinäkyvä perheen voimavarojen, vahvuuksien ja tuen tarpeiden arviointimenetelmä, jota toteuttavat SOS UP -avopalveluissa perhearvioinnin menetelmäkoulutuksen käyneet ammattilaiset. Menetelmässä työntekijä ei arvioi perhettä, vaan työskentelyn tarkoituksena on kannustavassa ja tasa-arvoisessa ilmapiirissä mahdollistaa jokaisen perheenjäsenen äänen kuuluminen ja näin tutkia yhdessä koko perheen kanssa perheen arkea ja sen sujuvuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita sekä vanhemmuutta ja vanhempien kykyä vastata lasten muuttuviin tarpeisiin. Työskentelyssä perhe ei ole työskentelyn kohde, vaan aktiivinen toimija – yhteistyökumppani. Työntekijän rooli onkin selkeästi jäsennellyn menetelmän ja sen sisältämien erilaisten perhetehtävien avulla lisätä perheen dialogisuutta ja sitä kautta perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan. Tapaamiskertoja perhearvioinnissa on keskimäärin kahdeksan, tilanteesta riippuen.

Perhearviointimenetelmä sopii kaikenlaiseen perhetyöhön ja on laadukas menetelmä myös lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi. Arviointityö on sovellettavissa asiakkuuden eri vaiheisiin. Asiakkuuden alkaessa perhearvioinnilla saadaan selville mahdollisten tukitoimien tarve, mutta arviointityö sopii erinomaisesti myös tilanteeseen, jossa perheen asiakkuus on päättymässä.

Perhearviointia toteutetaan perheen omassa arkiympäristössä, mutta myös Lehmuskolon SOS UP – avopalveluiden tilat ovat tarvittaessa hyödynnettävissä tapaamisten järjestämiseen.

Perhearviointia SOS UP -avopalveluissa toteuttavat:

Sanna Salonen
sosionomi
040 176 4445

Essi Laaksonen
sosionomi
044 533 5703

Päivi Jalonen
sosiaalityöntekijä
psykoterapeutti
perhe- ja pariterapeutti (ET)
040 5801 383

 

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445