SOS UP -avopalvelut

Perhetyö

Perhetyö on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava palvelu, jonka tarkoituksena on edistää perheen toimivuutta ja hyvinvointia. Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta lapsiperheiden arjen haasteisiin, joita voivat olla esimerkiksi ristiriidat perheenjäsenten välisessä kommunikoinnissa, lapsen hoitoon/kasvatukseen liittyvät haasteet, vaikeudet koulunkäynnissä, perheenjäsenen peli- tai päihdeongelma, perheen kohtaama kriisi tai vanhempien uupumus.

Työskentelyn intensiivisyys, tavoitteet sekä siinä käytettävät menetelmät määräytyvät perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä laadittuun asiakassuunnitelmaan. Työskentelyn alussa kartoitamme perheen tilanteen kokonaisvaltaisesti, huomioiden perheenjäsenet myös omina yksilöinään, jolloin tunnistamme perheen yksilölliset tuen tarpeet ja vastaamme niihin kohdistamalla oikeat ammattilaiset työtä tekemään. Pidämme arvokkaana myös eri verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Perhetyön vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista seuraamme säännöllisesti yhdessä perheen kanssa.

Tarjoamme sekä sosiaalihuoltolain mukaista varhaisen tuen perhetyötä että lastensuojelulain mukaista, avohuollon tukitoimena toteutettavaa tehostettua perhetyötä.  SOS UP –avopalvelut tarjoavat mahdollisuuden myös terapeuttiseen perhetyöhön . Terapeuttista perhetyötä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan esimerkiksi sosionimikoulutuksen omaavan perheohjaajan ja perheen tarpeeseen sopivan terapeutin työparityöskentelynä tai sisällyttämällä työskentelyyn tietty määrä terapeutin pitämiä perhetapaamisia. Tarvittaessa terapeuttimme voivat tehdä intensiivistäkin työskentelyä perheen kanssa, esimerkiksi akuuteissa kriisitilanteissa.

Perhetyötä SOS UP-avopalveluissa toteuttavat:

Sanna Salonen
sosionomi

Laura Nylund
seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
sosionomi
lastenhoitaja

Päivi Jalonen
sosiaalityöntekijä
psykoterapeutti
perhe- ja pariterapeutti (ET)

 

Helena Haavisto
sosionomi

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi
Asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
044 533 5701