SOS UP -avopalvelut

Perhetyö

Tarjoamme sekä sosiaalihuoltolain mukaista varhaisen tuen perhetyötä että lastensuojelulain mukaista, avohuollon tukitoimena toteutettavaa tehostettua perhetyötä sekä kotiin vietävää avomuotoista perhekuntoutusta.

Perhetyö on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava palvelu, jonka tarkoituksena on edistää perheen toimivuutta ja hyvinvointia. Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta lapsiperheiden arjen haasteisiin, joita voivat olla esimerkiksi ristiriidat perheenjäsenten välisessä kommunikoinnissa, lapsen hoitoon/kasvatukseen liittyvät haasteet, vaikeudet koulunkäynnissä, perheenjäsenen peli- tai päihdeongelma, perheen kohtaama kriisi tai vanhempien uupumus.

Työskentelyn intensiivisyys, tavoitteet sekä siinä käytettävät menetelmät määräytyvät perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä laadittuun asiakassuunnitelmaan. SOS UP -avopalveluissa perhetyön tekeminen perustuu vahvasti systeemiseen, ihmissuhdeperustaiseen työskentelyyn.

Pidämme arvokkaana ja työn vaikuttavuuden kannalta merkityksellisenä eri verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Perhetyön vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista seuraamme säännöllisesti yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Perhetyötä tekevät SOS UP -tiimiläiset:

Sanna Salonen
sosionomi (AMK)
040 176 4445

Laura Nylund
sosionomi (AMK)
erityistason seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
lastenhoitaja
040 5801 410

Päivi Jalonen
sosiaalityöntekijä
psykoterapeutti
perhe- ja pariterapeutti (ET)
040 5801 383

 

Harri Liljanko
lähihoitaja
neuropsykiatrinen valmentaja
040 5801 429

Emmi Suonpää
sosionomi (AMK)
040 8388 183

Anni Varheenmaa
sosionomi (AMK)
erityistason seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
mindfulness – tunnetaitovalmentaja
044 0530 147

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445