PERHETYÖN YKSIKKÖ

Haikaranpesä

Haikaranpesä on Lehmuskolon perhetyön yksikkö, joka on tarkoitettu 14–24 -vuotiaille äideille tai isille ja heidän lapsilleen.

MISSÄ

Haikaranpesä sijaitsee Ulvilan Harjunpäässä luonnon välittömässä läheisyydessä peltojen ympäröimänä. Haikaranpesän suurta pihaa koristavat monet omenapuut ja marjapensaat.

KENELLE

Haikaranpesä on 14-21 -vuotiaille huostaan otetuille ja avo- tai jälkihuollon sijoituksena tulleille äideille tai isille ja heidän lapsilleen tarkoitettu perhetyön yksikkö. Vanhemmalle annetaan mahdollisuus huolenpitoon ja ohjaukseen, joiden tavoitteina on kehittää vanhemman kykyä ymmärtää itseään, oppia tuntemaan lapsensa sekä pystyä riittävään ja turvalliseen vanhemmuuteen. Teemme myös isä-/äitityötä, jossa tuetaan muualla asuvan vanhemman vanhemmuutta, turvaten lapsen yhteys kumpaankin vanhempaan.

OSAAMINEN

Työskentely perustuu turvallista kiintymyssuhdetta ja vuorovaikutusta tukevaan hoitomalliin, jossa asiakasta tuetaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti. Tavoitteena on asiakasperheiden siirtyminen omaan asuntoon niin, että he selviytyvät arjesta lapsensa kanssa itsenäisesti. Henkilökunnallamme on erityisosaamista muun muassa neuropsykiatrisista haasteista, seksuaaliterapiasta, väkivaltatyöstä, päihdekasvatuksesta ja vertaisryhmätyöskentelystä.

Niina Meritähti
johtaja
040 180 5533

Ohjaajat
040 750 8310

Tutustu Haikaranpesään

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445