ERITYISYKSIKKÖ

Jukola

Jukola on Lehmuskolon erityisyksikkö, joka ottaa vastaan myös kiireellisiä sijoituksia. Jukola sijaitsee joen rannalla Porin Noormarkussa.

MISSÄ

Jukola sijaitsee luonnonkauniissa paikassa Porin Noormarkussa joen varrella. Jukolaa ympäröi metsä ja luonnon monimuotoisuus. Luonto, metsä ja virtaava joki ovat terapeuttisia menetelmiä lasten kuormittuneelle arjelle. Jukolan kasvatusprofiili hyötyykin vahvasti ympäristöstään. Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset hyötyvät tutkitusti luonnon tarjoamista tunto- ja tunnestimulaatioista.

KENELLE

Jukola on tarkoitettu n. 12-18-vuotiaille neuropsykiatriapiirteisille lapsille sekä lapsille, joilla epäillään olevan neuropsykiatrisia piirteitä. Jukolassa on neuropsykiatrinen valmentaja ja valmiudet tehdä muun muassa Arjen toimintakyvyn mittaus.

Jukolassa on valmiudet kohdata ja tunnistaa erilaiset kiintymyssuhdeteorioihin liittyvät lapsuusiän traumat. Kasvatus perustuukin vahvasti teoreettisesti neuropsykiatriaan ja kiintymyssuhdetyöskentelyyn. Jukolassa on erityisen tärkeää, että lapsi saa näkyä ja kuulua. Kiintymyssuhteisiin ja traumakokemuksiin perustuen lapsille annetaan korvaavia kokemuksia ja muodostetaan luottamussuhde lasten ja omaohjaajien välille.

Jukolassa käytetään vahvasti ja ammattitaidolla ammatillisia mittausmenetelmiä ja työskentelytapoja. Jukolassa pystytään vastaamaan erilaisiin tuen tarpeisiin luomalla lapsille yksilöllisen tehostetun tuen jakson, joka suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti hakee lapsen vahvuuksia. Jukolassa arki on selkeää ja strukturoitua. Toiminta on aikuisjohtoista, mutta kuitenkin lapsilähtöistä.

OSAAMINEN

Jukolan henkilökunnalla on paljon koulutusta ja kokemusta neuropsykiatria- sekä kiintymyssuhdetyöskentelystä. Jukolassa työskentelee nepsyvalmentaja ja lisäksi koko henkilökunnalla on vähintään kolmen opintopisteen koulutus neuropsykiatriasta. Koulutuksia on myös kiintymyssuhdeteorioista ja lasten mielenterveystyöstä. Jukolassa on lempeä, välittävä ja osallistava työote. Kasvatus tapahtuu keskittyen lapsen vahvuuksiin, kuitenkin huomioiden rajat ja syy-seuraussuhde. Jukolan työskentelymalli perustuu vahvasti myös omaohjaajatyöskentelyyn ja Lehmuskolossa on omaohjaajatyöskentelymalli, joka tekee työskentelystä laadukasta, tavoitteellista ja tasa-arvoista.

Juho Pihlavamäki
johtaja
044 533 5702

Ohjaajat
044 541 1973

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
044 533 5701
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445