ERITYISYKSIKKÖ

Jukola

Jukola on Lehmuskolon erityisyksikkö, joka ottaa vastaan myös kiireellisiä sijoituksia. Jukola sijaitsee joen rannalla Porin Noormarkussa.

MISSÄ

Jukola sijaitsee luonnonkauniissa paikassa Porin Noormarkussa joen varrella. Jukolaa ympäröi metsä ja luonnon monimuotoisuus. Luonto, metsä ja virtaava joki ovat terapeuttisia menetelmiä lasten kuormittuneelle arjelle. Jukolan kasvatusprofiili hyötyykin vahvasti ympäristöstään. Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset hyötyvät tutkitusti luonnon tarjoamista tunto- ja tunnestimulaatioista.

KENELLE

Erityisyksikkö Jukola on tarkoitettu noin 12-18-vuotiaille nepsy-piirteisille, sekä muuten haastavasti käyttäytyville lapsille. Haasteita voi olla arjen toiminnanohjauksessa, koulunkäynnissä tai sosiaalisissa suhteissa. Sijaintinsa vuoksi yksikkö sopii erinomaisesti karkailualttiille lapsille.

 

Jukolassa on valmiudet kohdata ja tunnistaa erilaiset kiintymyssuhdeteorioihin liittyvät lapsuusiän traumat. Kasvatus ja arjen työskentely pohjautuu nepsy-ohjaukseen ja kiintymyssuhdetyöskentelyyn ja jokainen lapsi kohdataan yksilönä omine vahvuuksineen ja tuen tarpeineen. Hoitomallin teoreettinen viitekehys on traumainformoitu työote. Jukolassa arki on selkeää ja strukturoitua. Toiminta on aikuisjohtoista, mutta kuitenkin lapsilähtöistä.

OSAAMINEN

Jukolan henkilökunnalla on paljon koulutusta ja kokemusta nepsy-ohjauksesta sekä kiintymyssuhdetyöskentelystä. Koko henkilökunta on kouluttautunut traumainformoituun työotteeseen.  Jukolassa työskentelee neuropsykiatrinen valmentaja ja lisäksi koko henkilökunnalla on vähintään kolmen opintopisteen koulutus nepsy-asiakkaiden kanssa työskentelystä.

 

Jukolassa on lempeä, välittävä ja osallistava työote. Kasvatus tapahtuu keskittyen lapsen vahvuuksiin, kuitenkin huomioiden rajat ja syy-seuraussuhde. Jukolan työskentely perustuu vahvasti myös omaohjaajatyöskentelyyn ja Lehmuskolossa on omaohjaajatyöskentelymalli, joka tekee työskentelystä laadukasta, tavoitteellista ja tasalaatuista. Henkilökuntaa koulututaan aktiivisesti kohtaamaan lasten muuttuvia tarpeita.

Juho Pihlavamäki
johtaja
044 533 5702

Ohjaajat
044 541 1973

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445