Yksi työhyvinvointiin merkittävästi vaikuttava tekijä on osaaminen ja moniammatilliset ja -taustaiset työryhmät, joissa ongelmanratkaisu on tehokkaampaa. Perhetyön yksikkö Haikaranpesässä työskentelee sairaanhoitaja Riku, jonka monipuolinen työ- ja elämänkokemus on tullut hyvin hyödylliseksi eri työtehtävissä Lehmuskolossa.

Kuka olet?
Riku Laine, sairaanhoitaja

Miten kauan olet ollut Lehmuskolossa töissä, yksiköt?
Aloitin Toukolassa 2017 ja siirryin Haikaranpesään loppuvuodesta 2019 työnkiertoon isätyöntekijäksi. Nyt olen vakituisesti täällä ja suunnittelemme perhekuntoutuspalvelun aloittamista.

Miten työkaverit kuvailevat sinua?
Onpa vaikea kysymys! Varmaankin luotettava, reipas ja työhön tarttuva.

Miten olet kehittänyt omaa osaamistasi Lehmuskolossa?
Viimeisestä täydennyskoulutuksestani perhearvioinnista tuli juuri todistus postissa. Työssä kehittymistä on tullut myös oman elämäntilanteen myötä, kun itselläkin on omat lapset pieniä. Nämä mielestäni tukevat toisiaan ja on mukavaa työskennellä omien lasten ikäisten asiakaslasten kanssa.

Olet ennen lastensuojeluun siirtymistä työskennellyt lasten ja nuorten psykiatrisella puolella. Miten sairaanhoitajan työ lastensuojelussa eroaa siitä?
Työskentelin kolme vuotta nuortenpsykiatrisella ja viitisen vuotta lastenpsykiatrisella osastolla Tyksissä. Aluksi oli vähän kulttuurishokki siirtyä hyvin strukturoidusta ympäristöstä vapaaseen ja kodinomaiseen työympäristöön. Osastolla oli esimerkiksi olleet kaikki ovet lukossa ja työmenetelmät erilaisia. Työympäristön vaihtuminen edellytti oman työotteen sovittamista ja vei jonkin verran aikaa. Lastensuojelun lainsäädäntöön piti myös perehtyä. Nykyisessä työssä koen olevani vaikuttamismahdollisuuksien suhteen hyvällä paikalla, nyt pääsen tekemään vanhempien kanssa työtä jolla suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin.

Miten hyödynnät aiempaa työkokemusta nykyisessä työssäsi?
Todella hyvin pystyy hyödyntämään. Lastenpsykiatrinen antanut paljon tietotaitoa ja esimerkiksi ymmärrystä verkoston merkityksestä.

Haikaranpesän henkilökunta on pysynyt melko muuttumattomana yksikön perustamisesta saakka. Mistä arvelet sitoutumisen johtuvan?
Jaetaan tietynlainen asenne tekemiseen. Uskon, että kaikki pystyy samaistumaan tuen tarpeeseen varsinkin vanhemmuuden alkutaipaleella sekä nuoruuden haasteisiin.

Miten työryhmää osallistetaan toiminnansuunnittelussa?
Hoidosta ja kasvatuksesta sovitaan omaohjaajajien, yksikönjohtajan ja sosiaalitoimen yhteistyössä. Nuorten vanhempien ohjaus on yksilöllistä ja työ on todella itseohjautuvaa. Jokaisella perheellä on oma normaali ja yhdessä etsimällä löydetään oikea tapa olla perhe.

Kerro jokin erityinen muisto työstäsi Lehmuskolossa?
Tuorein on tänään, kun kävin pitkän ajan jälkeen Toukolassa niin tuttu asiakas tuli halaamaan. Oli tärkeää ja lämmitti mieltä.

Mitkä asiat työssäsi lisäävät työssäjaksamista?
Oma asenne on isoin yksittäinen asia. Työn ja vapaa-ajan rajaaminen ja oman rajallisuuden ymmärtäminen. Haastaviin tilanteisiin sanoisin vinkiksi, että mitä lungimmin pystyy olemaan vaikeissa tilanteissa, sitä parempi lopputulos.

Miten huolehdit omasta työkyvystäsi vapaa-ajalla, vinkkejä palautumiseen?
Vietän aikaa perheen kanssa. Teen rajanvedon töiden ja vapaa-ajan välille.

Blogisarjan osat:
Johdanto
Uuden työntekijän perehdytys
Sairaanhoitajana lastensuojelussa
Erilaiset urapolut: Jukolan kautta ennaltaehkäisevän työn näköalapaikalle
Mielekäs vapaa-aika, mielekäs työ
Mistä työpaikkaan sitoutuminen on tehty?