Lehmuskolon henkilökuntaa aurinkoisena toukokuun päivänä, jolloin vietimme virkistyspäivää kaupunkiseikkailun merkeissä

Viime aikoina on puhuttu sosiaali- ja terveysalan henkilökuntavajeesta ja henkilökunnan pysyvyys on haaste monelle alamme työnantajalle. Lehmuskolossa olemme pohtineet ja keskustelleet henkilökunnan kanssa, miten työpaikka voi lisätä henkilökuntansa työkykyä ja työssäjaksamista ja suunnitelleet henkilökunnan pysyvyyteen tähtäävää toimintaa.

Hyvän työelämän jäljillä -sarjassamme annamme äänen henkilökunnallemme, jolla on paras näkemys siitä, mikä synnyttää sitoutumista ja työhyvinvointia. Haluamme itse olla osa ratkaisua ja käydä keskustelua yhteiskunta-, yritys- ja yksilötasolla. Olemme haastatelleet eri kokemus- ja koulutustaustoista tulevia työntekijöitämme ja ensimmäiset jutut tullaan julkaisemaan kesän aikana.

Blogisarjan osat:
Uuden työntekijän perehdytys
Sairaanhoitajana lastensuojelussa
Erilaiset urapolut: Jukolan kautta ennaltaehkäisevän työn näköalapaikalle
Mielekäs vapaa-aika, mielekäs työ
Mistä työpaikkaan sitoutuminen on tehty?