Olemme kotimainen perheyritys.
Tarjoamme lapsille ja perheille tukea ja turvallista arkea.

Perheiden tukipalvelut ja jälkihuollon palvelut

Lehmuskolon avohuollon yksikössä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Yksikkö tarjoaa myös erityisosaamista. Pystymme arvioimaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tuen tarpeen ja antamaan suositukset palveluista ja tukitoimista.

Vaativa perhetyö lastensuojelun asiakkaille

Intensiivistä, erityistyöntekijätasoista perhetyötä huostaanoton ehkäisemiseksi ja perheiden jälleen yhdistämisen tueksi huostaanoton päättyessä. Palvelu suunniteltavissa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Lapsiperheiden tukipalvelut

Sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaiset tukipalvelut ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti: jälkihuolto, ammatillinen tukihenkilötyö, vertaisryhmätoiminta, MYmind – valmennusohjelma, eroseminaari

Lapsiperheiden tehostettu kotipalvelu

Ennaltaehkäisevää ja tehostettua moniammatillista kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta. Mukana palvelutarpeen ja vanhemmuuden ammatillinen arviointi, perheen ohjaus ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Palvelu suunniteltavissa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lakisääteistä ennaltaehkäisevää palvelua perheiden kriisitilanteissa. Apua lastenhoitoon, ruuanlaittoon, siivoukseen, kaupassakäyntiin, kun perheen voimavarat ovat hetkellisesti vähentyneet (sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy).

 

Ota yhteyttä ja kysy vapaita paikkoja!