Olemme kotimainen perheyritys.
Tarjoamme lapsille ja perheille tukea ja turvallista arkea.

Metsämaa – askeleittain aikuisuuteen

Itsenäistymiseen valmentava yksikkö Metsämaa on suunnattu itsenäistymisikää lähentyville lapsille. Metsämaa sijaitsee samassa kiinteistössä lasten- ja nuortenkoti Toukolan kanssa Meri-Porissa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Metsämaan kasvatus- ja ohjaustyö perustuu jokaisen lapsen henkilökohtaisten kykyjen ja mahdollisuuksien perusteella tehtävään itsenäistymissuunnitelmaan. Apuna käytetään itsenäistymisarviointimallia sekä Kompassi- menetelmää. Arvioinnin perusteella saamme tiedon, missä kohdin lapsi tarvitsee eniten tukea. Itsenäistymissuunnitelman avulla otamme huomioon jokaisen lapsen tuen tarpeet ja vahvuuksien hyödyntämisen yksilöllisesti. Tavoitteena on harjoitella yhdessä lapsen kanssa elämäntaitoja, joiden avulla hänestä kasvaa omillaan toimeen tuleva aikuinen. Metsämaalla on mahdollisuus asua jälkihuollossa 21- vuotiaaksi asti.

Metsämaalla on mahdollisuus aloittaa itsenäistymiseen valmentautuminen hyvin pienin askelin. Metsämaalle tullessa ei heti automaattisesti tarvitse omata itsenäistymisvalmiuksia, vaan hoito- ja ohjaustyön ohessa lähestymme itsenäistymistä jokaisen lapsen erityispiirteet huomioon ottaen. Kasvatustyömme ohjaavina arvoina ovat sydän ja pää. Lapsen tarpeista lähtevä, lasta kunnioittava yksilöllinen hoito ja kasvatus yhdistettynä henkilökuntamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä ammatillisuuden vahvistamiseen ovat työmme edellytys.

Perhetyön tavoitteena on hienotunteisesti ja voimavarakeskeisesti vahvistaa vanhemmuutta ja antaa uusia välittämisen tapoja ja toimintamalleja arkeen. Omaohjaaja on aktiivisesti yhteistyössä perheen kanssa ja perhetyö on omaohjaajan tärkeimpiä tehtäviä kasvatuksen lisäksi.

Nuoren lähestyessä täysi-ikäisyyttä voidaan jälkihuolto aloittaa Lehmuskolon avopalveluin ns. "saattaen vaihtaen".

Metsämaalla hyödynnetään henkilökuntamme monipuolista erityisosaamista. Vahvimpina niistä näkyy psykiatrinen osaaminen, digi- ja rahapeliriippuvuuksien hoito, erityisosaaminen perhetyöstä, kehitysvammaosaaminen ja päihdeosaaminen. Lisäksi Metsämaalla on tarvittaessa käytössä koko Lehmuskolon monipuolinen osaaminen.

 

Kysy vapaita paikkoja

Asiakasohjaus
p. 044 5335 701

Jussi Leppänen
toimitusjohtaja
p. 040 7337 998
jussi.leppanen@lehmuskolo.fi