Olemme kotimainen perheyritys.
Tarjoamme lapsille ja perheille tukea ja turvallista arkea.

Jukola – erityisyksikkö haastaville nuorille

Jukola on Lehmuskolon erityisyksikkö. Jukola sijaitsee joen rannalla Porin Noormarkussa. Jukolassa on sijoitettuna eri tavoin oireilevia lapsia. Jukolan hoitomalli perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen ja koko henkilökunta on koulutettu toimimaan ADHD- ja asperger –tyyppisesti oirelevien, erilaisista tunne-elämän häiriöistä kärsivien sekä päihde- ja peliriippuvaisten ja masentuneiden lasten ja nuorten kanssa. Jukolan henkilöstöllä on kokemusta ja tiukka ote hatkailevien nuorten pysäyttämiseen.

Jukolasta käsin voi muiden koulujen lisäksi käydä myös Noormarkun koulun alaisuudessa toimivaa Lastun koulua* (lue lisää koulusta tämän sivun lopusta). Lastun koulun etuja ovat pieni ryhmä sekä normaalia tiiviimpi yhteistyö sijaishuoltopaikan kanssa. Koulunkäyntiohjaaja ja myös Jukolan ohjaajat ovat käytettävissä koulupäivän aikana tarpeen mukaan, esim. rajoitustilanteissa. Kotiopetusta järjestetään tarvittaessa.

Jukolaan on mahdollista tulla myös kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Henkilöstöllä on perustiedot NEPSY-valmennuksesta. Erityisyksikkö Jukolan hoitomalliin kuuluu myös mindfulness –valmennusohjelma, josta voit lukea lisää tästä: http://www.lehmuskolo.fi/sites/lehmuskolo.fi/files/Uutiskirje_Tammikuu_2015.pdf

Jukolan moniammatillinen henkilöstö on laajasti kouluttautunut ja toiminut yhdessä pitkään. Henkilöstö on sitoutunut pitkäjänteiseen työskentelyyn haastavien lasten ja nuorten kanssa, ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja yksikön toimintaa lasten tarpeita vastaaviksi. Yksikön johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Piia Prinssi, jolla on pitkä kokemus lastensuojelusta ja lasten psykiatrisesta osastohoidosta.

Lehmuskolon avohuollon palvelut on mahdollista kytkeä palvelukokonaisuuteen joko jo sijaishuollon aikana tai sijoituksen päätyttyä. Avohuollon palveluja ovat mm. jälkihuolto ja perhetyö.

Koulunkäynti Jukolassa

Jukolassa korostetaan kaikkien lapsien oikeutta suorittaa peruskouluopintojaan mahdollisimman ”normaaleissa” olosuhteissa, mikä valmentaa heitä suoriutumaan paremmin jatko-opinnoista muiden ikätoverien kanssa tavanomaisissa opetusryhmissä toisella asteella.  

 Koulunkäynti tapahtuu kolmiportaisesti. Ensimmäisellä portaalla ovat koululaiset, jotka eivät suoriudu opinnoista pienryhmässä vaan tarvitsevat vielä vahvempaa erityistukea. Tällöin lapsi suorittaa opintojaan Jukolassa, jonne opettaja tulee kaksi kertaa viikossa. Opetus tapahtuu ohjaajien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Nämä kotiopetusjaksot pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.

Toisella portaalla peruskoulua suoritetaan pienryhmässä Lehmuskolon lastensuojeluyksiköitten yhteisessä laitoskoulussa (Lastun koulussa), joka sijaitsee Noormarkun keskustassa Noormarkun yhtenäiskoulun vieressä. Tämä mahdollistaa opetuksen osittaisen integroimisen yhtenäiskoulun kanssa.  Lastun koulussa on uusitut, tilavat luokkahuoneet ja asianmukainen opetusteknologia.

Kolmannella portaalla lapset siirtyvät yleisopetuksen ryhmiin lähikouluihinsa. Toisen asteen opintoja lapset suorittavat ammatillisissa oppilaitoksissa tai lukioissa Kankaanpäässä tai Porissa.

Ajo-ohjeet Noormarkusta Lasten- ja nuortenkoti Jukolaan

  • Tietä nro 23 jatketaan Noormarkun liikenneympyrästä 7 km Pomarkun suuntaan eli pohjoiseen päin, kunnes tulee vastaan Pomarkun kunnan raja. Tämän jälkeen melko pian lukee oikealla puolella Ruokejärvi. Tästä käännytään oikealle.
  • Tätä soratietä jatketaan 4 km, kunnes oikealla puolella tietä on puukyltti, jossa lukee Jukola. Tien nimi on Sauvakoskentie. Tästä käännytään oikealle.
  • Sauvakoskentietä jatketaan 0,5 km, kunnes oikealla on taas puukyltti Jukola, josta käännytään oikealle. Tätä tietä jatketaan 1,7 km, kunnes näkyy jälleen puukyltti, jossa lukee Jukola 268 A. Tietä jatketaan 0,8 km Jukolan pihaan saakka. Jukola on punainen puuverhoiltu talo.