SOS UP -avopalvelut

Omin Jaloin -menetelmä

Omin Jaloin –menetelmä on varhaisen puuttumisen malli, jossa tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta ymmärtämään omien valintojensa vaikutusta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Työskentelyn avulla vahvistetaan lapsen tai nuoren itsenäistä ymmärrystä oman elämänsä riskitekijöistä, mutta ennen kaikkea pyritään löytämään ja vahvistamaan lapsen tai nuoren elämästä suojaavia ja eteenpäin vieviä tekijöitä.

Työntekijä tapaa lasta tai nuorta keskimäärin kahdeksan kertaa. Tapaamisissa keskiössä on lapsen tai nuoren elämä, jota tarkastellaan yhdeksän eri osa-alueen kautta (perhe, koulu, kaverit, seurustelu, harrastukset ja vapaa-aika, rikkeet, raha, terveys ja hyvinvointi, sekä päihteet). Omin Jaloin –menetelmän avulla lapsen tai nuoren elämästä saadaan kattava ja kokonaisvaltainen kuva. Työskentelyn lopussa tavataan myös lapsen tai nuoren huoltajat, jotka pääsevät tuomaan oman näkemyksensä lapsensa tilanteesta ja mahdollisesta jatkotuen tarpeesta. Tapaamisten jälkeen työntekijä laatii kaikista työskentelykerroista koosteen, jossa kirjaa auki oman kokemuksensa työskentelyistä sekä tuo esiin sen, miten tilanteessa olisi lapsen tai nuoren edun mukaisesti parasta jatkaa. Menetelmä toimii hyvin palvelutarpeen kartoittamisen tukena ja vaikka kyseessä onkin varhaisen puuttumisen malli, soveltuu se hyvin myös esimerkiksi itsenäistyvän nuoren kanssa työskentelyyn.

Omin Jaloin –työskentelyä SOS UP –avopalveluissa tekee:

Sanna Salonen
sosionomi
Omin Jaloin -menetelmäkoulutus
040 176 4445

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445