SOS UP -avopalvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa painottuu tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä ja tulevaisuuteen suuntaava työskentelytapa, joka tukee asiakkaan elämänhallintataitoja. Kyse on kokonaisvaltaisesta ohjauksesta ja tuesta, joka vahvistaa henkilön selviytymiskeinoja ja ongelmanratkaisutapoja sekä tukee mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Valmennuksen pohjimmaisena tavoitteena on auttaa asiakasta saamaan omat voimavaransa käyttöön.

Valmennuksessa käsiteltävät teemat nousevat asiakkaan tarpeista. Valmennuksessa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

  • itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtiminen
  • ajankäytön ja arjen juoksevien asioiden hoitaminen
  • rahankäytön hallinta ja viranomaiskontaktien hoitaminen
  • oppimisen ja ammattivalinnan haasteet
  • työllistyminen ja työssä selviytyminen
  • vanhemmuuden haasteet, kodin sääntöjen luominen
  • sosiaaliset taidot ja sosiaalisen verkoston hallinta
  • sopiva aktiivisuus ja vapaa–ajan vietto

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa lähdetään liikkeelle asiakkaan omista tavoitteista, korostaen jo olemassa olevia taitoja ja voimavaroja. Valmennuksessa liikutaan eri tasoilla ja parhaimmillaan valmennus voi auttaa asiakasta sekä pieniltä tuntuvissa arkisissa asioissa että suuremmissakin elämän kysymyksissä. Valmentajan avainosaamista on luoda turvallinen ja luottamuksellinen ohjaussuhde, joka tukee asiakasta kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

Kenelle?
Kaiken ikäisille henkilöille, joilla haasteina tai piirteinä esimerkiksi ADHD/ADD, Autismin kirjo/Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet. Lasten ja nuorten neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme myös vanhempia tarjoten heille konkreettisia työkaluja arjen toimintoihin.

Kesto ja valmennustapaamisten määrä?
Suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennustapaamiset ovat pituudeltaan 30-90 minuuttia ja tapaamisia 1-2 kertaa viikossa. Neuropsykiatrisen valmennuksen kesto 3-24 kuukautta.

Miten valmennukseen pääsee?
Voit tulla valmennukseen itse maksavana asiakkaana tai ohjautua palveluun sosiaalitoimen, terveydenhuollon, perheneuvolan tai TE-toimiston kautta.

SOS UP -avopalveluissa neuropsykiatrista valmennusta toteuttaa:

Harri Liljanko
neuropsykiatrinen valmentaja
040 5801 429

Olli Koski
neuropsykiatrinen valmentaja
040 0168 597

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445