SOS UP -avopalvelut

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä yksilö- tai parikäynteinä. Tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja ymmärrystä omasta seksuaalisuudesta ja seksuaalitarpeista. Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä erilaisia seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyviä haasteita. Terapialla pyritään auttamaan mm. seksuaaliseen itsetuntoon liittyvissä kysymyksissä, seksuaali-identiteettikysymyksissä, seksiin liittyvien pelkojen ja traumaattisten seksuaaliongelmien selvittämisessä ja pakonomaisessa seksuaalikäyttäytymisen hoidossa.

Terapian tavoitteena on luoda yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistaa jo olemassa olevia voimavaroja, luoda terveitä rajoja ja resursseja sekä pyrkiä luomaan asiakkaan arkeen konkreettisia toimiva selviytymismalleja ja –keinoja. Seksuaaliterapia tapahtuu keskustelun avulla. Terapia voi olla kestoltaan lyhyttä 10-20 kertaa, tai pitkää 1-2 vuotta. Tavallisesti seksuaaliterapia toteutuu kerran viikossa.
Hinta 85€ / tunti

Seksuaaliterapeutti Laura Nylund työskentelee osana SOS UP –avopalveluiden moniammatillista tiimiä. Lauralla on tällä hetkellä työn alla myös psykoterapian perusopinnot Helsingin yliopistolla. Aiemmalta koulutukseltaan Laura on lastenhoitaja, sosionomi (AMK) sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Työkokemusta lasten, nuorten sekä perheiden parista onkin kertynyt jo reilusti yli kymmenen vuoden ajalta.

Laura Nylund
seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
sosionomi
lastenhoitaja
laura.nylund@lehmuskolo.fi
040 5801 410

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi
Asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
044 533 5701