SOS UP -avopalvelut

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä yksilö- tai parikäynteinä. Tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja ymmärrystä omasta seksuaalisuudesta ja seksuaalitarpeista. Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä erilaisia seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyviä haasteita. Terapialla pyritään auttamaan mm. seksuaaliseen itsetuntoon liittyvissä kysymyksissä, seksuaali-identiteettikysymyksissä, seksiin liittyvien pelkojen ja traumaattisten seksuaaliongelmien selvittämisessä ja pakonomaisessa seksuaalikäyttäytymisen hoidossa.

Terapian tavoitteena on luoda yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistaa jo olemassa olevia voimavaroja, luoda terveitä rajoja ja resursseja sekä pyrkiä luomaan asiakkaan arkeen konkreettisia toimiva selviytymismalleja ja –keinoja. Seksuaaliterapia tapahtuu keskustelun avulla. Terapia voi olla kestoltaan lyhyttä 10-20 kertaa, tai pitkää 1-2 vuotta. Tavallisesti seksuaaliterapia toteutuu kerran viikossa.
Hinta 85€ / tunti

Seksuaaliterapeutti Laura Nylund työskentelee osana SOS UP –avopalveluiden moniammatillista tiimiä. Aiemmalta koulutukseltaan Laura on lastenhoitaja, sosionomi (AMK) sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Hän on myös suorittanut psykoterapian perusopinnot Helsingin yliopistossa. Työkokemusta lasten, nuorten sekä perheiden parista onkin kertynyt jo reilusti yli kymmenen vuoden ajalta.

Laura Nylund
erityistason seksuaaliterapeutti
seksuaalineuvoja
sosionomi
lastenhoitaja
laura.nylund@lehmuskolo.fi
040 5801 410

Jos sähköisestä varauskalenterista ei löydy vapaita aikoja, olethan yhteydessä sähköpostitse laura.nylund@lehmuskolo.fi

Tutustu SOS UP -avopalveluihin

MONIPUOLISTA SOSIAALIALAN OSAAMISTA

Arjen tukijat

Meillä työskentelee sosiaali- terveysalan ammattilaisia, joista usealla on erityisosaamista mm. psykiatriasta, neuropsykiatriasta, seksuaaliterapiasta, päihdekasvatuksesta ja peliriippuvuuksien hoidosta. Olemme sitoutuneet siihen, että osaamisemme palvelee asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. Panostamme vahvasti osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445