HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia (engl. ACT = Acceptance and Commitment Therapy) on kognitiivisen käyttäytymisterapian uusinta, kolmatta aaltoa. HOTin perusajatuksena on, että ihmisen psyykkinen kärsimys johtuu siitä, ettei hän jostakin syystä elä omien arvojensa mukaisesti.  HOT-työskentelyssä aluksi kirkastetaan asiakkaan arvot, haetaan vastausta eri elämänalueilla kysymykseen ”Mikä on sinulle tärkeää?”. Sen jälkeen tutkitaan, mitä ovat ne esteet, jotka estävät häntä tekemästä arvojensa suuntaisia tekoja. Nämä ovat yleensä ikäviä ajatuksia, tunteita ja muistoja.

Ajatukset ovat pilviä ja sinä olet taivaan kansi

Näistä ajatuksista, tunteista ja muistoista ei pyritä pääsemään eroon (mikä olisikin mahdotonta) vaan opetellaan suhtautumaan niihin uudella tavalla. Puhutaan ajatusten ja tunteiden eriyttämisestä sen sijaan että sulaudutaan niihin.  Et ole yhtä kuin ajatuksesi ja tunteesi. On eri asia sulautua ja omaksua täytenä totuutena ”Epäonnistun aina kaikessa” kuin huomata ”Minulla on ajatus, että epäonnistun aina kaikessa”. Ajatukset ja tunteet ovat alati liikkuvia ja muuttuvia pilviä, ja sinä olet paikallaan pysyvä taivaan kansi. Ajatusten eriyttäminen on yksi keskeinen joustavan mielen taito. Arvoista johdetaan sitten konkreettisia tavoitteita ja mietitään askeleet niiden toteuttamiseksi.

Oppia isolta kirkolta

Olen käyttänyt HOT-menetelmiä paljon kuntoutuspsykoterapia-asiakkaitteni kanssa. Kokemus on, että HOT tarjoaa asiakkaan ongelmien laadusta riippumatta hyvin konkreettisia työkaluja elämän haasteista selviytymiseksi. Viime aikoina HOT-menetelmiä on alettu soveltamaan laajemmalla rintamalla. Olen suurella mielenkiinnolla seurannut Helsingin seudulla toteutettavaa Terapiat etulinjaan -hanketta. Sillä pyritään parantamaan psykososiaalisten hoitojen saatavuutta Suomessa. Hankkeen puitteissa koulutetaan psykososiaalisten hoitojen ammattilaisia perusterveydenhuoltoon. Myös muualla tarjotaan nyt lyhyitä HOT- koulutuksia sote-ammattilaisille. Tavoitteena on saada mahdollisimman oikea-aikaista ja tasoista apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kysymys on ongelmiin puuttumisesta silloin, kun ne eivät vielä ole suuria ja esimerkiksi psykoterapian tarvetta ei vielä ole. Nämä koulutukset on suunnattu kaikille auttamistyötä tekeville ja tavoite on ennaltaehkäistä isoja ongelmia.

HOT-menetelmien vaikuttavuudesta on vankkaa tieteellistä näyttöä.  Lähes 500 julkaistua vaikuttavuustutkimusta on jo tehty. Myös lyhyiden interventioiden vaikuttavuutta on tutkittu ja todettu myös niillä saatavan pysyviä tuloksia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on julkaistu Aino Kohtalan väitöskirja ACTing for Depressive Symptoms, (2018). Tässä masennusoireita hoidettiin neljän tapaamiskerran (a 60min) ohjelmalla. Terapeutteina toimivat opiskelijat, joilla oli 18 tunnin koulutus HOT-menetelmistä. Tulosten todettiin pysyvän hyvinä ja selittävinä tekijöinä mainittiin tunteiden hyväksymisen lisääntyminen sekä arvojen mukaisille teoille omistautuminen. Samankaltaisia tutkimuksia on aivan viime aikoina julkaistu lisääkin Jyväskylän yliopistossa masennukseen ja uupumukseen liittyen. Esimerkiksi Mindfulness-, Acceptance-, and Value-Based Intervention for Burnout (Väitöskirja Kinnunen Sanna, 2020) sekä Help May be a Few Sessions Away (Katariina Keinonen, 2020).

SOS UP ja Sininen meri

Lehmuskolon valittuna toimintastrategiana on aina ollut toimiminen Sinisellä merellä. Tavoitteenamme on pysytellä ajan valtimolla, päivittää vanhoja ja luoda uusia palveluita ja tarjota juuri sitä palvelua, mitä milläkin hetkellä tarvitaan. Näihin moninaisiin ajankohtaisiin sosiaalisiin ja psykososiaalisiin tuen tarpeisiin vastaamaan syntyi aikoinaan SOS UP -avopalvelut ja osana näitä avopalveluita noin vuosi sitten HOT-menetelmiä soveltava KOMPAKTI-lyhytterapiapalvelu. Lokakuussa 2021 starttaa KOMPAKTIN rinnalle miniKOMPAKTI eli Joustavan mielen taitovalmennus.  Taitovalmennus on viiden tapaamisen kestoinen (a 60min) kokemuksellinen, strukturoitu valmennus, jossa harjoitellaan keskeisimpiä joustavan mielen taitoja.  Olemme kouluttaneet omista sote-ammattihenkilöistämme HOT-menetelmiä soveltavia joustavan mielen taitovalmentajia.

Haemme parhaillaan harjoitusasiakkaita valmentajillemme

Harjoitusasiakkuus on asiakkaalle ilmaista, mutta toivomme saavamme palautteen tapaamisten jälkeen oman työmme kehittämiseksi edelleen. MiniKOMPAKTIA voidaan toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä, joten välimatka ei ole este valmennukseen osallistumiseen. Jos olet kiinnostunut harjoitusasiakkuudesta, ota yhteys puhelimitse (ma-ti klo 18-19) tai sähköpostitse Pirjo Leppäseen (puh. 040 5080 577, pirjo.leppanen@lehmuskolo.fi).

Help May be a Few Sessions Away

Pirjo Leppänen
FM, erityisopettaja
kognitiivinen psykoterapeutti (YET)