Minulle on erityisen tärkeää, että työntekijät viihtyvät työssään. Työ Toukolassa voi olla varsinkin henkisesti välillä todella kuormittavaa. Yksikön johtajana minun on reagoitava siihen, miten minä pystyn taholtani auttamaan työntekijöitä jaksamaan töissään. Se on työtehtävä, ihan kuten vaikka listan suunnittelu. Ja mielestäni jopa yksi tärkeimmistä työtehtävistäni, mitä ei voi sivuuttaa. 

Toukolassa, kuten yleensäkin lastensuojelussa työ on ilta- ja yövuorovoittoista. Jokainen voi tahollaan miettiä, miltä tuntuisi viettää suuren osan illoistaan töissä. Kotona voi odottaa perhe, harrastukset tapahtuvat pääasiassa iltaisin ja ystäviäkin yleensä tavataan iltaisin. Toukolassa työntekijät saavat vaikuttaa työvuorolistaansa. Toiveet kuullaan ja niitä kunnioitetaan. Pääsääntöisesti aina toiveet toteutetaan. 

Haluan olla kannustava ja innostava esimies. Kunnioitan jokaista työntekijäämme ja jokainen työntekijä on meidän työryhmässämme tärkeä. Vahvuutemme työryhmässämme on mielestäni se, että olemme kaikki sopivasti erilaisia ja sopivasti samanlaisia. Ja kunnioitamme toinen toisiamme. Esimiehelle tärkeä ominaisuus on tunnistaa henkilöiden vahvuudet. Koen olevani hyvä ihmistuntija ja osaan nostaa työntekijöiden vahvuuksia esille ja jakamaan vastuuta sen mukaisesti. Työn sopiva vastuullisuus on iso osa työssäjaksamista ja -viihtymistä. Oleellisesti työviihtyvyyteen vaikuttaa se, että jokainen tuntee itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä. 

Haluan kuulla ja tulla kuulluksi.  Haluan olla esimies, jolle voi puhua mistä vaan. Oli asia pieni tai suuri, iloinen tai surullinen. Kaikilla pitää olla se tunne, että voi olla avoin ja voi luottaa. Kun työntekijät kokevat, että voivat tuoda esille asioita, jotka painavat ja ne huomioidaan, niin se on tärkeä osa työviihtyvyydessä. Kaikilla on lupa olla välillä väsynyt tai vaikka ärsyyntynyt. Silloin pitää ottaa vähän rennommin. Ladata akkuja. Johtajan pitää tiedostaa se, että välillä on kausia, jolloin pystyy antamaan enemmän ja välillä taas vähemmän. Molemminpuolinen palaute on tärkeää työssä viihtymisessä. Palautetta pitää pystyä antamaan niin positiivista kuin rakentavaakin suoraselkäisesti kumpaankin suuntaan; työntekijöiltä johtajalle kuin johtajalta työntekijöillekin. 

Halu itsensä kehittämiseen kertoo mielestäni myös siitä, että työntekijä viihtyy työssään. Haluan tukea työntekijöiden kehitysmyönteisyyttä. Koulutuksia ylipäätään tuetaan hyvin Lehmuskolossa. Kannustan työntekijöitä opiskelemaan ja osallistumaan koulutuksiin. Koulutukset ovatkin tärkeä väylä itsensä kehittämisessä. 

Huumori, kuten monesti mainitaan, on tärkeä työväline monessa paikassa. Niin Toukolassakin. Työssä pitää olla tilaa rentoutua ja pitää hauskaa. Se auttaa kohtaamaan vaikeitakin asioita. Vaikka työssä välillä tuntuu, että on hauskuus kaukana, niin silti tilaa pitää olla aina huumorille. Huumori on oleellinen osa työviihtyvyyttä, kunhan se ei ole toisten kustannuksella tapahtuvaa. 

Summa summarum, mielestäni esimies pystyy vaikuttamaan osaltaan paljon työviihtyvyyteen. Kaikkea en tähän edes osannut listata. En väitä, että osaisin tai edes tietäisin millä kaikilla tavoilla voisin vaikuttaa työviihtyvyyteen, mutta pyrkimykseni on jatkuvasti kehittää myös omaa toimintaani siihen suuntaan, että työntekijöillä on mahdollisimman hyvä olla töissä.  

Tiina Rantala,
yksikön johtaja