Osana SOS UP-avopalveluja käynnistämme elokuussa 2020 uuden lyhytterapeuttisen KOMPAKTI-palvelun. KOMPAKTI on 1-10 käyntikertaa käsittävä lyhytterapeuttinen interventio, jossa sovelletaan hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT, ACT) sekä ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä.
KOMPAKTI ei ole psykoterapiaa, vaan tavoitteellinen, rajattu interventio asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Palvelun kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kuormittavissa elämäntilanteissa olevat henkilöt.  Interventiolla saadaan helpotusta esimerkiksi opiskelussa tai työssä jaksamiseen, päihdeongelmiin, masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, pelkoihin ja stressioireisiin. Palvelu sopii hyvin myös perhe- ja parisuhdeongelmien käsittelyyn.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on saavuttanut vakiintuneen aseman mm. työyhteisöjen kehittämisessä, kasvatusalalla sekä lapsi- ja perhepalveluissa. Ratkaisukeskeiselle työskentelylle on ominaista asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, tavoitelähtöisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus.

HOT on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva lyhytterapeuttinen hoitomuoto, jonka käyttö on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. HOT-terapialla pyritään muuttamaan asiakkaan suhtautumista psyykkisiin ongelmiin. Tavoitteena ei ensisijaisesti ole päästä ongelmista eroon vaan oppia elämään niiden kanssa omien arvojen mukaista elämää. Menetelmät pohjautuvat pitkälti kokemuksellisuuteen, harjoitellaan mm. psykologisen joustavuuden sekä tietoisen läsnäolon taitoja.

Ajankohtaisessa poikkeustilanteessa (Korona-pandemia) KOMPAKTI voi helpottaa psykologista stressiä, minkä mieli voi tuottaa oudossa ja epävarmassa tilanteessa.

Kyseessä on siis matalan kynnyksen kustannustehokas, ammatillinen, näyttöön perustuva lyhytterapeuttinen hoitomuoto psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Intervention vaikuttavuutta seurataan kansainvälisesti hyväksytyillä itsearviointimittareilla.

Terapiakäynnin pituus 60min. Hinta 85 eur / kerta. Palvelun voi saada myös etäyhteytenä.

Mikäli haluat lisätietoja alkavasta palvelusta, annamme sitä mielellämme.

Mika Laaksonen
avopalvelujohtaja, asiakasohjaus
mika.laaksonen@lehmuskolo.fi
044 5335 701

Päivi Jalonen
psykoterapeutti
perhe- ja pariterapeutti (ET)
paivi.jalonen@lehmuskolo.fi
040 5448 351

Pirjo Leppänen
kognitiivinen psykoterapeutti (YET)
erityisopettaja
pirjo.leppanen@lehmuskolo.fi
040 5080 577